Články

Diamantové kotúče - teória

Niečo o diamantových kotúčoch...

 

Z čoho sa skladá diamantový kotúč:

- telo - oceľový nosič

- diamanty a pojivo - diamantový segment

 

Diamanty - existujú v rôznej hrúbke, a koncentrácii (množstvo) v segmente (veľa diamantov, vysoká rezná rýchlosť, vysoká životnosť, vysoká cena)

Pojivo - existuje veľa rôznych zmesí v závislosti na rezanom materiáli

segmenty: celoobvodový, turbo, segmentový

 

Zjednodušene:

Ak chceme rezať diamantovým kotúčom mäkký materiál (obkladačky...) tak potrebujeme mať kotúč s tvrdým pojivom. (napr CEV)

Ak chceme rezať tvrdý materál (gres, porcelán...) tak potrebujeme mať kotúč s mäkkým pojivom. (napr CPC, CPX..)

 

Ak režeme kotúčom, ktorý má tvrdé pojivo tvrdý materiál (najčastejšie Gres), tak dochádza k opotrebovávaniu diamantových zŕn, ale nedochádza k odstraňovaniu pojiva a teda neobjavujú sa nové diamanty. Kotúč stráca schopnosť rezať, pri rezaní vznikajú iskry, diamantové segmenty sa zahrievajú a často dochádza k zničeniu kotúča a nedá sa už viac použiť. Dá sa tomu čiastočne zabrániť tým, že sa pravidelne počas rezania zareže do abrazívneho materiálu (špeciálne brúsne kamene, šamotová tehla, červená pálená tehla, asfalt)

 

Ak režeme kotúčom, ktorý má mäkké pojivo mäkký materiál (obkladačky...), dochádza k rýchlemu opotrebovaniu diamatového segmentu, pretože pojivo sa ľahko obrusuje. Tento kotúč reže veľmi ľahko a rýchlo, ale má potom veľmi nízku životnosť. Diamantové zrná sa nestihnú opotrebovať a dochádza k ich vypadávaniu.

 

 

Ako rezať obklady a dlažbu.

 

Pri moderných obkladoch a dlažbách je potrebné zvoliť správny typ kotúča. Ak ideme rezať mäkké obkladačky s glazúrou, volíme celoobvodové kotúče - napr CEV. Ak ideme rezať gresovú dlažbu, tak volíme kotúče CPC, CPX...

 

Hlavne pri rezaní tvrdých obkladov a dlažieb - hlavne gresu odporúčame:

- pred začatím práce "prebrúsiť" diamantový kotúč rezom do čistiaceho abrazívneho bloku, alebo tehly, šamotky

- počas práce - ak pozorujeme, že kotúč pomaly prestáva rezať, znova "prebrúsime" na čistiacom bloku

- preventívne, po každých 3 - 4metroch rezu znova "prebrúsime"

- pri rezaní nesmieme tlačiť, kotúč musí ísť do rezu sám s malou silou. Ak pozorujeme, že treba viacej tlačiť, tak "preprúsime"

- ak pozorujeme pri rezaní tvorbu iskier - znova prebrúsime

- ak režeme pod uhlom - tzv.JOLLY - rezná rýchlosť je takmer polovičná oproti priamemu rezu. Ak na kotúč musíme tlačiť - bude nám utekať z rezu - odtláčať rezaný materiál. Treba "prebrúsiť" kotúč. Nepomôže ani sila, ani vyššia fixácia rezaného materálu (lepšie zafixujem rezaný materiál - viacej bude utekať do boku kotúč - môže až zarezať do stola na píle). 

- ak dôjde k zaobleniu diamatového segmentu, tak už s s ním JOLLY rezať nebude dať.

 

 

Priame rezy:

Na priame rezy sú vhodné tenké diamantové kotúče: CPX napr., pretože majú vysokú reznú rýchlosť, vysokú kvalitu rezu.

 

Na rezy pod uhlom JOLLY je vhodné použiť hrubé a pevné kotúče - napr CPC, alebo špeciálny kotúč TPI. Pri rezoch pod uhlom je vhodné spevniť telo kotúča zväčšenými prírubami, ktoré sa väčšinou dajú doobjednať k rezačkám. Rezačky rady DS už sú vybavené 2mi sadami prírub - na priamy rez a na rezy pod uhlom JOLLY. 

 

Treba rátať s tým, že pri rezaní pod uhlom majú kotúče nižšiu životnosť ako pri rezaní priamo. Jednak režú viacej materiálu, ale tiež dochádza k nerovnomernému opotrebovaniu kotúča. Ak už kotúč nechce rezať pod uhlom, uteká z rezu, odtláča rezaný materiál treba ho vymeniť. Väčšinou sa ešte dá použiť na priame rezy.

 

Celoobvodové kotúče len veľmi zriedka vieme minúť - spotrebovať celý segment. Väčšinou sa opotrebuje cca 2mm z výšky segmentu. Často dochádza k opotrebeniu segmentu "z boku", následne sa telo kotúča dotýka rezaného materiálu a nechce ísť do rezu, prehrieva sa...

 

Ak je možné na píle nastaviť hľbku rezu, tak kotúč ponoríme tak, aby presahoval cez rezaný materiál len cca 1 - 2 mm. Rez je potom hladší, tiež životnosť kotúča je vyššia.

 

Kotúč vyštrbáva glazúru - rez nieje čistý - je to danné samotným princípom rezania diamantovým kotúčom. Všimneme si to pri rezaní, keď strana kotúča ktorá reže - rez je hladký, ale druhá strana, ktorá nereže jemne vibruje a tým zachytáva glazúru a spôsobuje vyštrbovanie. Tomuto sa nedá nijako zabrániť. Zmierniť sa to dá len použitím kotúčov s jemným diamantovým zrnom - tie ale majú nižšiu reznú rýchlosť. Poškodenú glazúru je možné jemne prebrúsiť špeciálnym kameňom alebo diamantovým brúsnym kameňom - zraziť ostrú hranu po rezaní. Výsledok môže byť takmer rovnaký ako pri originálnej hrane na dlažbe (tiež býva často prebrúsená).

Menu